FAQ - Vaše najčastejšie otázky

• • Aká je forma fungovania našej spoločnosti?
Naša spoločnosť nie je agentúra, ktorá spostredkováva prácu a poberá z nej percentuálny zisk, naša spoločnosť na základe Vašej žiadosti vytvorila internetovú prezentáciu Vašej osoby a zaviazala sa starať sa o ňu a zabezpečiť tú najvyššiu možnú návštevnosť čomu sa rovná čo najväčší počet ponúk na stretnutie, za toto si na základe zmlouvy účtuje odmenu.

Kedy platím za služby?
Termín úhrady za službu je do 30 dní od spustenia Vašej web prezentácie a ďalšie platby vždy do príslušného dňa v mesiaci počas celej doby našej spolupráce.

Za čo platím?
Naša firma nie je agentúra, ale funguje formou inzertnej stránky. Platíte za to, že robíme Vašej web stránke reklamu vďaka ktorej získavate pracovné ponuky(maily) od zahraničných klientov. Sprostredkujeme Vám kontakty na klientov, ktoré vám zostávajú a môžte ich využívať aj po skončení našej spolupráce.

• • Mám veľa ponúk, ale nedarí sa mi. Platím i keď nevycestujem?
Naša firma sa zmluvne zaviazala zabezpečiť Vám každý mesiac dostatočnú návštevnosť stránky a tento záväzok si každý mesiac 100% plníme (každý deň sledujeme Vašu stránky štatistiku mailov a presne vieme koľko pracovných ponúk ste dostali), ako však dokážete tieto ponuky spracovať a koľkokrát sa vám podarí vycestovať však záleží len a len od vás. Web prezentáciu je potrebné uhradiť aj keď sa vám zo sprostredkovaných ponúk nepodarilo vycestovať keďže my za to nenesieme zodpovednosť. Ak ste mali
dostatok pracovných ponúk, ale nevycestovali ste poplatok hradíte. Zoberte si napríklad stránku AVIZO.SK, predávate auto,záujemcovia Váš inzerát vidia, volajú Vám, ale auto sa Vám nepodarí predať, nie je to chyba avíza,ale predávajúceho.

Zdá sa Vám, že máte málo ponúk, čo treba robiť?
V prvom rade okamžite kontaktovať Markétu a dohodnúť si osobné stretnutie.
V kancelárii vyhodnotíte štatistické údaje a navrhnete riešenie na zvýšenie Vašich pracovných ponúk. Nezačať telefonovať, mailovať ostatným dievčatám a šíriť paniku. Uvedomte si prosím, že každá dáma, ktorá je na stránke je Vašou konkurenciou a ak sa jej darí určite vám nebude radiť čo máte urobiť aby sa Vám darilo viac a preberali ste jej klientov. Samozrejme týmto netvrdím, že ste zákerné, alebo niečo podobné je to proste zdravý pud sebazáchovy a konkurenčný boj . Okamžite kontaktovať Markétu a dohodnúť si osobné stretnutie. V kancelárii vyhodnotíte štatistické údaje a navrhnete riešenie na zvýšenie Vašich ponúk.

Úhradu za služby si nikdy nenechávajte na poslednú chvíľu. Prečo?
Splníte tak podmienky vernostného programu a získavate zľavu z poplatku, samozrejme máte o starosť menej budete tak v kľude, čo sa automaticky podvedome prenáša i do Vašej komunikácie s klientom, keďže nebudete pod tlakom a poplatok už budete mať uhradený pred termínom splatnosti uzatvoríte si tak viac stretnutí.

Ak chcem spoluprácu ukončiť, alebo prerušiť?
Podľa zmluvy o poskytovaní služieb je ukončenie poskytovania služieb zo strany objednávateľa možné bez udania dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci doručenia výpovede druhému účastníkovi zmluvy (výpoveď zo zmluvy je potrebné zaslať mailom). Ukončiť spoluprácu môžte kedykoľvek, Vaša web prezentácia môže byť stiahnutá okamžite len je potrebné uhradiť si záväzky voči našej firme. Prerušenie spolupráce je možné bez výpovednej lehoty a to po dobu maximálne 1 mesiac. V prípade, že sa spolupráca po uplynutí doby prerušenia neobnoví bude zrušená a vy ste povinná uhradiť jednomesačnú výpovednú lehotu. UPOZORNENIE: Počas celej spolupráce s nami a ani 5 mesiace po ukončení sa nesmiete nikde inde prezentovať ako spoločníčka. V opačnom prípade vám naúčtujeme pokutu vo výške 1000,-Eur.

Iné veľmi dôležité

Môže isť so mnou na stretnutie kamarátka, ktorá na stránke neinzeruje?
Ak je prezentovaná na našej stránke samozrejme môže. Ak by na stretnutie s Vami šla dáma,ktorá s nami nespolupracuje museli by ste za ňu uhradiť mesačný poplatok za inzerciu. Sme v kontakte s viacerými stálymi klientmi a budeme o tom vedieť.

Čo je skaut a aké výhody mi prináša? Ponúkame 50% z každého uhradeného poplatku pre tú z vás, ktorá získa pre inzerciu na našej stránke inú dámu. Táto odmena platí počas celej doby jej inzercie. Za Vašu pozornosť vopred ďakujeme a prajeme veľa úspechov.

Vyhodnotenie osobnej štatistiky Vašu osobnú štatistiku došlých ponúk je potrebné zhodnotiť až po uplynutí celého Vášho nie kalendárneho, ale hospodárskeho mesiaca, čiže od - do dátumu splatnosti. Po mesiaci, pretože sa môže stať, že jeden deň budete mať 2 ponuky, druhý 4 a na tretí deň nedostanete žiadnu. Nie je to nič neobvyklé a nie je dôvod na paniku.

• • Aké výhody má komunikácia s klientom na priamo nie prostredníctvom managera v agentúre?
už na základe komunikácie či už mailovej, alebo telefonickej dokážete posúdiť či sa dotyčný chová slušne, alebo nie
na základe tohto feelingu odmietnuť stretnutie s ním
dohodnutie si podmienok stretnutia priamo s ním vďaka čomu sa vyhnete nedorozumeniam
vytvárate si vlastnú databázu klientov, ktoré Vám zostávajú i po ukončení spolupráce s nami
firma Vám nepoberá žiadne percentuálne zisky z pracovných stretnutí na rozdiel od agentúr
ste paňou sama sebe, pracujete kedy Vám to vyhovuje
táto forma uzatvárania stretnutí Vás naučí ako ich úspešne organizovať a dokážete sama sebe, že ste veľmi schopná, naučíte sa podnikať
zdokonaľujete sa v cudzom jazyku

Mať internet sprístupnený i v telefóne a odpisovať na maily čo najskôr ,každému sa venovať na 100% a prijať čo najviac stretnutí.
Prečo? Aby boli Vaše odpovede čo najrýchlejšie a nedali ste šancu Vašej konkurencii. Uvedomte si, že musíte byť maximálne prispôsobivá čo sa týka dátumu stretnutia, času stretnutia ... Ak nebudete môcť vy bude môcť niekto iný a možno Vám unikne klient z ktorého môžete ťažiť veľmi dlhodobo.Berte každé možné stretnutie, môže sa Vám stať i taká situácia, že z 3 uzatvorených sa Vám jedno zruší a už máte toho málo, je potrebné mať uzatvorených aspoň 5 stretnutí aby ste zrušenie jedného,alebo dvoch až tak finančne nepocítili. Majte neustále na pamäti, že máte záväzky, ktoré treba plniť.

Na základe čoho si klient vyberá?
Klient si vyberá na základe
Vašich fotografií uverejnených na stránke, fotografie musia byť nápadité, farebné, optimistické atď. Na začiatku tohto dokumentu sme Vás upozornili na to, že pre čo najväčší úspech je potrebné s nami úzko spolupracovať, to znamená i dôverovať nám... Trváme na tom aby fotografie bol zhotovené nami. Fotografie je potrebné postupom času meniť a to vždy po určitom čase, dĺžka toho času je vždy veľmi individuálna, navrhujem po konzultácii s Markétou
FOTKY, KTORÉ SÚ ZVEREJNENÉ NA STRÁNKE, ALEBO ICH POSIELATE KLIENTOVI NIKDY NEZVEREJ ŇUJTE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH, KLIENT BY VÁS MOHOL SPOZNAŤ A DOPÁTRAŤ SA TAK K VAŠIM OS.ÚDAJOM A K SÚKROMIU
textu ABOUT ME vo vašej prezentácii, ak ho nemáte urýchlene si ho vytvorte a zašlite nám ho( text by mal byť nie príliš dlhý cca 10 viet, musí vystihovať Vašu povahu a zároveň byť neodolateľný :), TEXT NESMIE BYŤ V ROZPORE S DOBRÝM MRAVOM A OKOPÍROVANÝ OD INEJ DÁMY)
Vašej mailovej komunikácie(nemala by byť strohá-viď ukážky)